Vetenskapsakademiens nya preses brinner för folkbildning

Den 13 december valdes biologiprofessor Dan Larhammar till ny preses av Kungl. Vetenskapsakademien. Som preses blir han Akademiens ordförande och främste företrädare. Ett av målen är att göra Akademien och det vetenskapliga budskapet mer synligt i samhällsdebatten.

Foto: Markus Marcetic

Dan Larhammar har tillbringat nästan hela sin akademiska karriär vid Uppsala universitet där han nu undervisar på nio kurser på läkarprogrammet och biomedicinprogrammet. Dessutom har han en egen forskningsgrupp på sex personer som forskar inom neurobiologi, om mekanismer för aptitreglering och evolutionen av gener för hormoner och i nervsystemet. Just nu driver gruppen ett spännande projekt som handlar om evolutionen av minnet, kopplat till hur vi med hjälp av långtidsminnet kunnat veta var det är bäst att leta efter mat, vad som är giftigt och var det går att hitta en partner.

Dan blev ”totalt överrumplad” av frågan, och även om det tog några dagar att smälta erbjudandet var det ingen tvekan om att han skulle ta sig an det nya uppdraget.

– Det är fantastiskt att få ett sådant här erbjudande. Akademien är en mycket välrenommerad och stabil organisation med en redan väl fungerande verksamhet. Jag ser fram emot att få samverka med akademiens kompetenta ledamöter och personal kring det jag brinner mest för, att föra ut vetenskapen i samhället, säger Dan Larhammar.

I grunden är Dan apotekare och utsågs 2016 till Årets Farmaceut av förbundet Sveriges Farmaceuter.

Han har ägnat mycket tid åt distinktionen mellan vetenskap och pseudovetenskap och har även engagerat sig i granskning av forskningsfusk. Han har beskrivits som ”en av landets mest profilerade förkämpar för vetenskaplig evidens”.

– Jag har ett brett vetenskapligt intresse och brinner för folkbildning. Jag har ägnat 20 år att försvara och förklara vetenskapen och som preses för Vetenskapsakademien ser jag en stor möjlighet att fortsätta det arbetet, säger han.

Kungl. Vetenskapsakademien har nyligen arbetat fram en ny strategiplan för verksamheten som bland annat handlar om att bidra med vetenskapliga underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande. Som preses får Dan Larhammar en viktig uppgift i detta arbete som brukar kallas ”science for policy”.  Samtidigt understryker Akademien betydelsen av långsiktighet i satsningen på forskning och vikten av grundforskning för att ta fram ny kunskap, alltså en genomtänkt ”policy for science”.

– Jag hoppas kunna förmedla att Vetenskapsakademien är en fantastisk kunskapsresurs i många sammanhang. Akademien besitter en oerhört bred expertis som vi kan bli bättre på att föra ut i övriga samhället, säger Dan Larhammar.

 

Dan Larhammar, född 1956, professor i molekylär cellbiologi sedan 1994. Dan tog apotekarexamen 1980 och disputerade vid medicinska fakulteten 1984. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien sedan 2007.

Han forskar inom områdena evolution, neurobiologi, endokrinologi, genetik och farmakologi.

Preses är Akademiens ordförande och leder både sammankomster och Akademistyrelsens sammanträden. Dan Larhammar efterträder nuvarande preses Christina Moberg den 1 juli 2018.