Vetenskapsakademien sluter avtal om försäljning av fastighet i Bergianska

Kungl. Vetenskapsakademien har slutit ett avtal med trädgårdsföretaget Plantagen om försäljning av den trädgårdsbutik med tillhörande tomt, byggnader och parkering vid Bergianska trädgården som företaget tidigare arrenderat. Ett villkor för köpet är dock att Lantmäteriet ger sitt tillstånd till en avstyckning av fastigheten.

Vetenskapsakademien har sedan en tid tillbaka funderat över framtiden för de nordliga delarna av Bergianska-området där den stora parkeringsplatsen och Plantagens trädgårdsbutik ligger. Anledningen är att det finns ett styrelsebeslut på att Akademien inte ska behålla fastigheter som inte används för den egna kärnverksamheten, och det gör inte den här platsen.

– Vi ser det som ett bättre alternativ att Plantagen nu får en möjlighet att utveckla sin verksamhet i Bergianska. Plantagen, som ägs av företagsgruppen Ratos, är en långsiktig ägare som har uttalat att de har stor respekt för kulturarvet och vill värna det unika området som ingår i Nationalstadsparken, säger vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Avtalet antogs av Vetenskapsakademiens styrelse 18 november i år. Men beslut om avstyckningen kan komma först under våren. Plantagen har för avsikt att driva och utveckla trädgårdsbutiken vidare på platsen. Vetenskapsakademien har inte bedrivit trädgårdsmästeri i egen regi på många decennier, inte sedan Bergianska stiftelsen permuterades 1969.

Kontakt:
Per Hedenqvist, akademiråd
per.hedenqvist@kva.se
070-673 04 45

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63