Vetenskapsakademien pratar om klimat och miljömärkning i Almedalen

Hur kan vi vara säkra på att miljömärkningen är baserad på den senaste forskningen? Och hur mycket vem vi om hur klimatförändringarna påverkar våra kustvatten? Kungl. Vetenskapsakademien finns på plats i Almedalen med två seminarium om forskning som nödvändig grund för kunskap och beslutsfattande. Välkomna!

Första veckan i juli är det dags igen för Almedalsveckan i Visby. Kungl. Vetenskapsakademien samarbetar även i år med Vetenskap & Allmänhet, och bjuder in till två seminarier på temat klimat och miljö.

Seminarierna ingår i kampanjen #hurvetdudet? Syftet med kampanjen är att låta vetenskaplig kunskap ta större plats i debatten.

Vi hälsar alla intresserade välkomna till Joda Bar, tisdag den 3 juli!

För intervjuförfrågningar, kontakta Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, på jessica.balksjo@kva.se, eller 070 673 96 50.

Seminarierna kommer att filmas och finnas tillgängliga i efterhand på www.kva.se.

Kan vi lita på miljömärkningen?
Tisdag 3 juli 2018, kl. 08:45 – 09:30, Joda Bar & kök, Skeppsbron 24, Visby

Miljömärkning är en viktig del i arbetet med att bygga ett mer hållbart samhälle. En grundförutsättning för miljömärkningen är att kriterierna bygger på den bästa tillgängliga kunskapen, baserad på den senaste forskningen. Är det så – och hur vet vi det?

Seminariet fokuserar på processerna bakom miljömärkning och hur vetenskapliga resultat på bästa sätt införlivas i det arbetet.

Medverkande

Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik, Kungl. Vetenskapsakademien

Carl Folke, professor och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien

Per Ängquist, statssekreterare, Miljö- och energidepartementet

Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige AB

Anita Falkenek, vd, KRAV

Åsa Domeij, Chef för miljö och socialt ansvar, Axfood

Cecilia Tisell, konsumentombudsman, Konsumentverket

Göran K. Hansson, (moderator), professor i medicin, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

Våra kustvatten förändras – hur vet vi det, och vad gör vi?
Tisdag 3 juli 2018, kl. 14:00 – 14:45, Joda Bar & kök, Skeppsbron 24, Visby

Forskningen pekar på att klimatförändringen kommer att påverka våra kustvatten och orsaka stressfaktorer på ekosystemet, men vad vet vi, och vad blir konsekvenserna? Vad kan vi göra åt det? Experter presenterar kunskapsläget och diskuterar med politiska beslutsfattare om vad som bör och kan göras.

Medverkande

Anne-Sophie Crépin, bitr. föreståndare, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien

Carl André, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet

Lars Tysklind, riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson, Liberalerna

Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Leif Anderson, (moderator), professor i marin kemi, Kungl. Vetenskapsakademien

Mer information om Kungl. Vetenskapsakademiens verksamhet och event hittar du här

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se