Vetenskapsakademien på Aftonbladet Debatt: Behovet av långsiktig forskning måste bli en valfråga

På Aftonbladet Debatt uppmanar Vetenskapsakademien våra politiker att bygga sina beslut på vetenskaplig grund. Det krävs vetenskapligt underlag för att lösa vår tids stora utmaningar som global uppvärmning, framtidens energiförsörjning och antibiotikaresistens. Behovet av långsiktig forskning som tar fram ny kunskap måste bli en valfråga.

För att ge våra politiker och beslutsfattare tillgång till vetenskapligt underlag i viktiga frågor sammanställer Kungl. Vetenskapsakademien både på egen hand och tillsammans med andra akademier i Europa faktaunderlag som bygger på grundläggande forskning utförd av de mest meriterade forskarna. Akademien uppmanar politiker och beslutsfattare att utnyttja denna möjlighet till fördjupning och faktagranskning. Sveriges befolkning förtjänar att lagstiftare och makthavare är välinformerade och grundar sina beslut på fakta.

I tider av falska nyheter och alternativa fakta spelar vetenskapen en viktigare roll än någonsin. Även väljarna har en viktig uppgift när det kommer till att kräva fakta i diskussionerna under valrörelsen. 

Läs hela artikeln på Aftonbladet Debatt

Läs hela artikeln (pdf)