Vetenskapsakademien öppnar för ansökningar att arrangera Nobelsymposier 2021

Kungl. Vetenskapsakademien erbjuder svenska akademiska institutioner att föreslå ämnen för Nobelsymposier år 2021 i fysik, kemi, fysiologi eller medicin och ekonomiska vetenskaper.

Nobelsymposierna är ett tillfälle för svenska akademiska institutioner att arrangera internationella konferenser på högsta vetenskapliga nivå, och ge svenska forskare direktkontakt med den internationella forskningsfronten. Sedan starten 1965 har mer än 160 Nobelsymposier arrangerats.

Det är Nobelstiftelsens programkommitté som formellt beviljar ansökningar om att arrangera Nobelsymposier. Kommitténs beslut kommer att baseras på förslag från Kungl. Vetenskapsakademien, som mottar och organiserar utvärderingen av förslag till Nobelsymposier i fysik, kemi, fysiologi eller medicin och ekonomiska vetenskaper.

Därför erbjuder nu Vetenskapsakademien svenska akademiska institutioner att föreslå ämnen för Nobelsymposier för genomförande under 2021. Tack vare stora anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse är det möjligt att arrangera ett symposium per år inom vart och ett av de fyra ämnesområdena.