Vetenskapsakademien, Karolinska Institutet och Amnesty i gemensamt initiativ för Djalali

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige begär Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Karolinska Institutet och Amnesty International ett möte med Irans ambassadör i Sverige om den dödsdömde forskaren Ahmadreza Djalali.

Djalali är knuten till Karolinska Institutet och har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Han sitter fängslad i Iran sedan april 2016 och hans dödsdom har nyligen blivit fastställd. I brevet uppmanas de iranska myndigheterna att omedelbart upphäva dödsdomen och frige Djalali. 

Läs brevet