Kungahuset fick information om pandemin

Vetenskapsakademien arbetar på flera sätt för att sprida grundläggande kunskap om coronapandemin. För en tid sedan var det kungaparet och kronprinsessparet som fick ta del av information om viruset, sjukdomen och pandemin. 

Göran K. Hansson. Foto: Markus Marcetic

Vid videosamtalet deltog förutom ständige sekreteraren Göran K. Hansson även två av Vetenskapsakademiens ledamöter med mycket kunskap inom området, Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi, och Maria Masucci, professor i virologi.

De berättade om virusets uppkomst, förklarade hur det sprider sig, hur människans immunsystem reagerar på sjukdomen och hur vaccinutveckling kan gå till. Kungen, drottningen, kronprinsessan och prins Daniel lyssnade uppmärksamt på andra sidan skärmen.

– Det var ett trevligt samtal. De var väldigt intresserade och hade bra frågor. Tillsammans försökte vi ge en bild av viruset, sjukdomen, pandemin och samhällets möjligheter att hantera den, berättar Göran K. Hansson.

Förmedlar faktaunderlag

Han menar att Vetenskapsakademiens har en viktig uppgift som fristående expertpanel och kan erbjuda faktaunderlag på vetenskapens grund. Informationen utgick från den kunskapssammanställning som ett antal ledamöter arbetat med att ta fram och som finns att tillgå på webbplatsen. Sedan tidigare har Vetenskapsakademien även förmedlat faktaunderlag till representanter för regering och riksdag.

– Vår roll just nu är inte i första hand att debattera vad som är rätt och vad som är fel utan att ge fakta så att allmänhet och beslutsfattare kan orientera sig, att bidra med ett icke polemiserande material som kan fungera som underlag för de beslut som behöver fattas, säger Göran K. Hansson.

Rådgivare till italienska folkhälsoministern

Gunilla Karlsson Hedestam blev invald som ledamot i Vetenskapsakademien klass för medicinska vetenskaper tidigare i år. Hon studerar antikroppssvar och immunitet mot virus. När det gäller covid-19 leder hon ett forskarlag som undersöker immunsvaret mot viruset och isolerar antikroppar som kan komma att användas i behandling mot sjukdomen.

Maria Masucci är ledamot i Vetenskapsakademien sedan 2006. Som professor i virologi vid Karolinska Institutet studerar hon kopplingen mellan virusinfektioner, cancersjukdomar och immunförsvaret. Hon är även medlem av Italiens Istituto Superiore di Sanita som i samband med pandemin fungerat som rådgivare till den italienska folkhälsoministern.

Vid videosamtalet deltog även Johan Petersson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig för intensivvården av covid-19-patienter. Han bidrog med viktiga insikter om situationen på sjukhusen.

Läs Kungl. Vetenskapsakademiens kunskapssammanställning om pandemin