Vetenskapsakademien har valt nytt presidium

Under den ordinarie sammankomsten den 7 maj valdes ett nytt presidium för Kungl. Vetenskapsakademien från den 1 juli 2003.

Till det nya presidiet valdes:
Förste vice preses: Leif Wastenson, professor i fjärranalys vid Stockholms universitet, ledamot av akademiens klass för geovetenskaper,
Andre vice preses: Barbara Cannon, professor i zoofysiologi vid Stockholms universitet, ledamot av akademiens klass för biologiska vetenskaper,
Tredje vice preses: Sven Kullander, professor i högenergifysik vid Uppsala universitet, ledamot av akademiens klass för fysik.

Som tidigare meddelats har akademien valt Jan Lindsten, professor emeritus i genetik vid Karolinska sjukhuset till ny preses (ordförande) och Gunnar Öquist, professor i fysiologisk botanik till ny ständig sekreterare att tillträda från samma datum.

Dessa fem ledamöter utgör akademiens presidium och fungerar som akademienämndens (styrelsens) arbetsutskott och förbereder ärenden, samordnar representation vad gäller nationella och internationella vetenskapliga förbindelser m.m.

Det nya presidiet ersätter det nuvarande, där ledamöternas förordnanden löper ut den sista juni.