Vetenskapsakademien får stor donation för modernisering av lokalerna

Kungl. Vetenskapsakademien planerar en större renovering av de 100 år gamla lokalerna i Stockholm. Detta är möjligt tack vare ett bidrag på 50 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademien har som syfte att främja vetenskaperna och öka deras inflytande i samhället. Det kan handla om att sprida kunskap om forskning och vetenskap till allmänheten och till beslutsfattare, eller att arrangera vetenskapliga symposier där världens ledande forskare diskuterar aktuella upptäckter och resultat. Detta är verksamheter som fortsätter att öka i omfattning. Föreläsningar och symposier är ett sätt att samla och sprida ny kunskap, och med ny teknik kan man visualisera naturvetenskapen på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns därför ett stort behov att modernisera de olika mötesrummen och hörsalarna med ny digital teknik. De historiska lokalerna ska bevaras samtidigt som kapaciteten för konferensverksamhet utvidgas.

Tack vare ett generöst bidrag på 50 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse blir nu detta möjligt.

– Kungl. Vetenskapsakademien har i århundraden varit en viktig mötesplats för vetenskapen. Nu får vi möjlighet att uppgradera våra lokaler med avancerad teknik. Vi är oerhört glada över den här donationen som kommer att göra stor nytta i vår strävan att göra vetenskap mer tillgängligt i samhället, säger Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

Renoveringen kommer att påbörjas under sommaren och innefattar modernisering av bland annat AV-teknik, konferensmöblering, ventilation och belysning.

För frågor, kontakta pressansvarig på Kungl. Vetenskapsakademien, Jessica Balksjö Nannini, på 070-673 96 50, jessica.balksjo@kva.se.