Vetenskapsakademien belönar insatser inom matematik, fysik och infektionsmedicin

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin allmänna sammankomst den 20 februari om utdelning av Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik, Flormanska belöningen, Edlundska priset och Wallmarkska priset.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2019

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2019 på 200 000 kr i forskningspris och 75 000 kr för ett symposium, tilldelas Dan Petersen, Stockholms universitet, med motiveringen ”för en rad viktiga arbeten inom algebraisk geometri och speciellt för sina resultat om kohomologin för modulirum av kurvor”.

Mer om Dan Petersen 

Flormanska belöningen 2019

Flormanska belöningen 2019 på 20 000 kr tilldelas Nelson Gekara, Umeå universitet, med motiveringen ”för sina banbrytande studier av den fysiologiska regleringen av mekanismer för det medfödda immunförsvaret”.

Edlundska priset 2019

Edlundska priset 2019 på 90 000 kr tilldelas Michael Björklund, Chalmers Tekniska högskola, med motiveringen ”för hans framstående matematiska tillämpningar av ergodteori och analys av gitterstrukturer”.

Michael Björklund, Chalmers Tekniska högskola 

Wallmarkska priset 2019

Wallmarkska priset 2019 på 110 000 kr tilldelas Yaroslav Kvashnin, Uppsala universitet, med motiveringen ”för hans nyskapande materialmodellering med inriktning mot magnetism och stark elektronkorrelation”.

Yaroslav Kvashnin, Uppsala universitet