Vetenskapsakademien belönar forskning om nanotrådar

Kungl. Vetenskapsakademien har vid sin allmänna sammankomst den 17 januari beslutat om utdelning av Lindbomska belöningen 2018 till Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet.

Kimberly Dick Thelander. Foto: Magnus Bergström, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Lindbomska belöningen 2018, på 10 000 kronor, tilldelas Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet, ”för utvecklingen av nya kristallfaser av halvledarmaterial i nanotrådar och förståelsen av hur dessa faser bildas samt korrelationen mellan nanotrådarnas struktur och fysikaliska egenskaper”.

Kontaktuppgifter
Kimberly Dick Thelander
046-222 97 65
kimberly.dick@ftf.lth.se

Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet