Vetenskapsakademien belönar forskning om malariaparasiten och organisk syntes

Kungl. Vetenskapsakademien har vid sin allmänna sammankomst den 11 januari beslutat om utdelning av Hilda och Alfred Erikssons pris 2017 och Lindbomska belöningen 2017.

Hilda och Alfred Erikssons pris på 100 000 kronor tilldelas Mats Wahlgren, Karolinska Institutet, ”för att ha ökat vår förståelse om malariaparasiten Plasmodium falciparum på molekylär nivå och för att ha identifierat faktorer som bidrar till att allvarligare former av sjukdomen utvecklas hos vissa individer, upptäckter som utgör basen för helt nya behandlingsstrategier”

Mats Wahlgren. Foto: Fredrik Persson/KI

 

Lindbomska belöningen på 10 000 kronor tilldelas Johan Franzén, KTH, ”för innovativ tillämpning av organokatalys i organisk syntes”.

Johan Franzén. Foto: KTH