Vetenskapsakademien belönar forskning om immunologi och astrofysik

Kungl. Vetenskapsakademien har vid sin allmänna sammankomst den 16 januari beslutat om utdelning av Hilda och Alfred Erikssons pris 2019 och Strömer-Ferrnerska belöningen 2019.

Klas Kärre. Foto: Bildmakarna

Hilda och Alfred Erikssons pris på 100 000 kronor tilldelas Klas Kärre, Karolinska Institutet  ”för viktiga bidrag till basal och tillämpad immunologi med inriktning mot tumör-, transplantations- och infektionsimmunologi”.

Klas Kärre, Karolinska Institutet 

 

 

 

 

Strömer-Ferrnerska belöningen på 10 000 kronor tilldelas Paul Barklem, Uppsala universitet ”för stringent och nyskapande arbete inom atomär astrofysik”.

Paul Barklem, Uppsala universitet