Vetenskapliga priser och belöning från Kungl. Vetenskapsakademien

Fem forskare belönas för sina vetenskapliga insatser inom områdena fysiologi, matematik, medicin och teknik.

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 12 februari att:

Edlundska priset 2014

på 80 000 kr tilldelas Erik Johansson, Medicinska fakulteten, Umeå universitet,

”för hans utveckling av en banbrytande biokemi och grundläggande upptäckter i området eukaryot DNA-replikation”

Kontaktuppgifter
Tel: 073-620 50 61, e-post: erik.johansson@medchem.umu.se

Priset kommer delas ut vid allmän sammankomst 10 september 2014. 

Flormanska belöningen 2014

på 30 000 kr tilldelas Oonagh Shannon, Avdelningen för infektionsmedicin, Lunds universitet,

”för hennes studier rörande interaktionen mellan sjukdomsalstrande bakterier och blodets thrombocyter och hur detta kan påverka infektionsförloppet”.

Kontaktuppgifter
Tel: 046-222 44 80, e-post: Oonagh.Shannon@med.lu.se

Belöningen kommer delas ut vid allmän sammankomst 10 september 2014. 

Hilda och Alfred Erikssons pris 2014

på 180 000 kr tilldelas Patrik Rorsman, Sektionen för fysiologi, Göteborgs universitet,

”för betydelsefulla bidrag till vår förståelse av regleringen av insulin- och glukagonsekretionen i de Langerhanska öarna. Hans studier har bland annat visat hur sulfonylurea, som ingår i flera av de vanligaste läkemedlen vid typ 2-diabetes, verkar på molekylär nivå”. 

Kontaktuppgifter
Tel: 031-786 68 07, e-post: patrik.rorsman@gu.se  

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2014. 

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2014 (matematik)

på 200 000 kr i forskningspris och 75 000 kr för ett symposium tilldelas Robert Berman, Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola,

”för sin forskning inom komplex analys och Kählergeometri, speciellt sina uppmärksammade resultat om likafördelning av Fektepunkter, Monge-Ampere ekvationer på singulära rum och determinantprocesser på komplexa mångfalder.”

Kontaktuppgifter
Tel: 031-772 35 53, e-post: robertb@chalmers.se

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2014.

Wallmarkska priset 2014

på 110 000 kr tilldelas Lars Liljestrand, ABB,

”för hans banbrytande och innovativa uppfinning av en ultrasnabb och till högspänningslikströmsbrytare kopplad mekanisk frånskiljare som möjliggör ett högspänt likströmsnät” 

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2014.