Vetenskapligt pris och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien

Tre framgångsrika forskare – två från Göteborg och en från Stockholm – belönas för insatser inom vitt skilda områden, såsom undervattensfotografering, kvantfysik och flera komplexa variabler inom matematiken.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat dela ut följade belöningar:

Sture Centerwalls pris 2012 (biologi) om 30 000 kr

Tomas Lundälv, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet,

”för hans långvariga dokumentering av havsmiljöer med fotografiska tekniker, vilket lagt grunden för stora naturvårdande åtgärder i svenska havsområden”.

Lindbomska belöningen 2012 (fysik) om 20 000 kr

Levente Vitos, professor i beräkningsbaserad materialdesign, Kungl. Tekniska högskolan,

”för hans framstående teoretiska bidrag till förståelsen av legeringar baserad på grundläggande kvantfysik”

Strömer-Ferrnerska belöningen 2012 (matematik) om 20 000 kr

Elizabeth Wulcan, teknisk doktor i matematik, Chalmers tekniska högskola,

”för insiktsfulla upptäckter av nya kopplingar mellan multivariabel residyteori, kommutativ algebra och torisk geometri och hennes originella tillämpningar av detta samspel”.

Prisutdelning: Belöningarna kommer att delas ut vid någon av vårens sammankomster på akademien.

Kontakt

Erik Huss
pressansvarig, KVA
08-673 95 44, 070-673 96 50
erik.huss@kva.se