Kungl. Vetenskapsakademien belönar författare, översättare och forskare

Författaren Tore Janson, översättaren Maria Ortman och forskaren Stefan Andersson-Engels får utmärkelser av akademien för sina framstående insatser.

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 12 mars att:

Letterstedtska författarpriset 2014

 på 60 000 kr tilldelas Tore Janson,

”för hans bok Germanerna (Nordstedts 2013)”. 

Priset kommer delas ut vid allmän sammankomst 9 april 2014.

Letterstedtska översättarpriset 2014

på 55 000 kr tilldelas Maria Ortman,

”för hennes översättning av Péter Nádas Parallella historier, Frihetens andning (Bonnier 2013)”.

Priset kommer delas ut vid allmän sammankomst 9 april 2014.

Lindbomska belöningen 2014

på 30 000 kr tilldelas Stefan Andersson-Engels, Lunds universitet,

”för betydelsefulla insatser för att förstå och tillämpa, samt undervisa om medicinsk optik och speciellt ljusutbredningen i mänsklig vävnad

Kontaktuppgifter
Tel: 046-222 31 21, e-post: stefan.andersson-engels@lth.lu.se

Belöningen kommer delas ut vid allmän sammankomst 11 juni 2014.