Kungl. Vetenskapsakademien belönar matematiska studier av vattenvågor

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 9 april att dela ut Strömer-Ferrnerska belöningen till matematikern Erik Wahlén för sina framstående insatser.

Strömer-Ferrnerska belöningen 2014

på 15 000 kr tilldelas Erik Wahlén vid Matematikcentrum, Lunds universitet

för hans studier av matematiska modeller för grunda vattenvågor och andra olinjära differentialekvationer

Kontaktuppgifter
Tel: 046-222 81 43, e-post:  erik.wahlen@math.lu.se

Belöningen kommer delas ut vid allmän sammankomst 14 maj 2014