Uppsalaforskare belönade

Akademien har beslutat att Flormanska belöningen på 25.000 kr ska tilldelas Pia Lindberg, Uppsala universitet och att Sture Centerwalls pris på 35.000 kr tilldelas akademiforskaren Hans Ellegren vid samma lärosäte.

Pia Lindberg får priset, på 25.000 kr, för framstående forskning som redovisats i hennes doktorsavhandling rörande vätemetabolism hos cyanobakterier. Hennes forskning ingår i ett större projekt som syftar mot biologisk vätgasframställning.

Professor Hans Ellegren får Sture Centerwalls pris på 35.000 kr ”för hans betydande populationsbiologiska studier av våra stora rovdjur”. Ellegren är bl.a. ansvarig för de genetiska analyserna på den svenska vargstammen.