UNT debatt: IAP kräver omgående insatser för maten, hälsan och klimatet

På Upsala Nya Tidnings debattsida lyfts uppmaningar till beslutsfattare att omedelbart vidta åtgärder för ett hållbart globalt livsmedelssystem. Artikeln bygger på en rapport publicerad av 130 nationella vetenskapsakademier i det globala nätverket InterAcademy Partnership (IAP). 

Det brådskar att stärka evidensbaserade strategier och program samt att investera i lösningar för de mest kritiska utmaningarna: mildra klimatförändringar genom förändringar i livsmedelsproduktion och konsumtion, och se till att människor globalt har tillgång till näringsrik, prisvärd och miljövänlig hållbar mat. Dessa problem är inte bara kritiska för hälsa och miljö utan också för global ekonomi, handel och jobb.

IAP rekommenderar inrättandet av en internationell rådgivande panel för livsmedels- och näringsskydd och jordbruk, som tjänar till att stärka internationella styrningsmekanismer. Men stora satsningar på forskning behövs också. I synnerhet krävs grundläggande forskning som i sin tur leder till innovationer och hållbara lösningar.

Rapporten bygger på fyra tidigare rapporter som beskriver läget i Europa, Asien, Afrika respektive Amerika. Den publicerades inför FN-mötet om klimatet, COP24, och förra veckans möte i Bangkok om svält och undernäring. 

Läs rapporten på IAP:s webbplats

Läs artikeln på UNT:s webbplats (endast prenumeranter)