Unga toppforskare till akademien

Kungl. Vetenskapsakademien har för tredje gången tillsatt nya tjänster med unga svenska forskare. Tjänsterna, som möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, medger att forskning av god kvalitet stannar i landet.

Forskarna tillåts under de fem år tjänsten löper att forska helt fritt, vilket gör dessa tjänster mycket åtråvärda. Bland 200 sökande har Kungl. Vetenskapsakademien valt ut sju stycken:

Leif Hammarström, 37 år, Fysikalisk-kemiska institutionen vid Uppsala universitet

Måns Henningson, 37 år, Institutet för teoretisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola

Graham Budd, 33 år, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Tobias Ekholm, 31 år, Matematiska institutionen, Uppsala universitet

Karl Ekwall, 36 år, Institutionen för naturvetenskap, Södertörns högskola

Johan Ericsson, 39 år, Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Uppsala universitet

Maria Strömme, 32 år, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet