Unga toppforskare anställs av Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien har för fjärde året beslutat om tillsättningen av särskilda forskartjänster till unga forskare verksamma i Sverige. Målet med tjänsterna är att säkerställa att forskning av god kvalitet stannar i landet.

I år kommer dessutom framstående forskning att föras till Sverige, eftersom flera av forskarna rekryteras eller återrekryteras hit från utländska universitet. Tjänsterna har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskarna tillåts under de fem år tjänsten löper att forska helt fritt. Tjänsterna är mycket åtråvärda. Bland drygt 260 sökande har Kungl. Vetenskapsakademien beslutat utvälja följande sju:

Warwick Tucker, 32 år, Matematiska institutionen, Uppsala universitet
Förbättrade datorberäkningar med nytt tänkande

Melvyn Davies, 35 år, f.n. vid University of Leicester, England
Studier av stjärnhopar förklarar astronomiska fenomen

Dirk Rudolph, 37 år, Fysikaliska institutionen, Lunds universitet
Viktiga tunnelprocesser i atomkärnor får sin förklaring

Johan Bergenholtz, 38 år, Institutionen för fysikalisk kemi, Göteborgs universitet
Nyskapande gelforskning med vida tillämpningar

Stefan Thor, 38 år, f.n. vid Harvard Medical School, Boston, USA.
Vad bestämmer en nervcells roll?

Cecilia Söderberg-Nauclér, 35 år, Karolinska Institutet, Stockholm
Förbisedda virus ger ny kunskap om immunförsvaret

Anna Kidiyarova-Shevchenko, 33 år, Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Supraledande material ger snabb teknik