Unga toppforskare anställs av akademien

I hård konkurrens har 12 av de främsta yngre forskarna i Sverige kvalificerat sig för akademiens särskilda forskartjänster. Tjänsterna ger möjlighet att under fem år fördjupa sig i sin forskning.

De utvalda forskarna är:

Matematik
Hans Ringström, 35 år, Avdelning Matematik, Kungliga Tekniska högskolan
Framtida stabilitet av kosmologiska lösningar, singulariteters struktur och asymptotiskt beteende i matematisk kosmologi.

Astronomi
Paul Barklem, 34 år, Institutionen för astronomi och rymdfysik, Uppsala universitet
Atomprocesser i stjärnatmosfärer och deras roll i förståelse av stjärnorna, Vintergatan och grundämnenas ursprung.

Nils Ryde, 37 år, Institutionen för astronomi och rymdfysik, Uppsala universitet
Hur bildas galaxer? Studier av Vintergatans uppkomst.

Fysik
Anna Delin, 41 år, Institutionen för Materialvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan
Teoretisk nanomagnetism

Konstantin Zarembo, 37 år, Institutionen för teoretisk fysik, Uppsala universitet, Gaugefält och strängar

Kemi
Per Hammarström, 35 år, Avdelningen för kemi, Linköpings universitet, Är prioner toppen av det ”amyloida isberget”?

Geovetenskap
Örjan Gustafsson, 39 år, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet
Molekyl-specifik isotopanalys inom geovetenskap för källbestämning och process-inriktade studier av klimatrelevanta substanser.

Vivi Vajda, 44 år, Geologiska institutionen, Lunds universitet
Omvälvande katastrofer i jordens historia – biodiversitet och klimat i ett geologiskt tidsperspektiv.

Biologi
Anders Götherström, 38 år, Institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet
Hur utvecklingen av bofasta samhällen beskrivs i tamdjurens genetik.

Anthony Poole, 34 år, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet
Horisontell genöverföring och utveckling av livets tre huvuddomäner.

Medicin
Klas Kullander, 40 år, Institutionen för neurovetenskap, BMC, Uppsala universitet
Genetisk analys av neurala nätverks utveckling och funktion.

Teknik
Johan Åkerman, 37 år, Institutionen för Mikroelektronik och tillämpad fysik, Kungliga Tekniska högskolan
Spinntroniska komponenter: oscillatorer, logik och biochip

Tjänsterna finansieras genom betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.