Umeåforskare får 1,5 miljoner i anslag för studie om hjärnans åldrande

Kan hjärnans minnesförmåga påverkas av hur vi lever våra liv? Och hur mycket av hjärnans kognitiva förmåga grundas redan i barndomen? Sara Pudas, vid Umeå universitet, får årets stora anslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse för att söka svar på de frågorna. 

Projektet ”Risk and protective factors for cognitive and brain aging – a lifespan perspective” ska öka kunskapen om individuella skillnader i kognitiv förmåga och hjälpa oss att förstå hur åldersrelaterade sjukdomar påverkar hjärnan. Till den kognitiva förmågan räknas bland annat förmågan att minnas, dra slutsatser, använda språk och göra matematiska beräkningar.

Sara Pudas, vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet, tilldelas 1,5 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle år 2015.

I studien tittar Pudas bland annat på hur livsstilsfaktorer som antal utbildningsår, yrkeskomplexitet, fysisk aktivitet, stress, rökning och fysisk hälsa påverkar den kognitiva förmågan.

Det är Kungl. Vetenskapsakademien som utser mottagare av det årliga anslaget.

”Projektet baseras på unik data, bedrivs i en stark forskningsmiljö av en välmeriterad yngre forskare, och har potential att skapa fördjupande svar på fundamentala frågor kring samarbeten mellan livsstil, hälsa och förändring av kognitiva förmågor under människors levnadslopp”, lyder motiveringen.

Studien är en del av det stora forskningsprojektet Betula, som pågått i Umeå i 25 år.

Anslaget uppgår till 1 500 000 svenska kronor och delas ut vid en ceremoni under akademiens allmänna sammankomst den 9 september 2015.

Om stiftelsen och ”Aktiestinsen”

År 2008 donerade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson ca 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, 99 år, började jobba på SJ 1940 som stationsföreståndare i småländska Malmbäck utanför Nässjö. Fyra år senare började han intressera sig för aktier. Efter några bra affärer, som blev uppmärksammade i pressen, fick Lennart smeknamnet Aktiestinsen. År 1980 hade han fått ihop sin första miljon och hans aktieportfölj uppgår i dag till cirka 100 miljoner kronor.  Han har under senare år genom donationer instiftat flera allmännyttiga stiftelser. 

Läs mer om Aktiestinsen