Ulf Ellervik får Pi-priset

Årets vinnare av Pi-priset är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Han belönas för sitt manus Ond kemi. Ellervik forskar bland annat om botemedel mot cancer och är en starkt engagerad kunskapsspridare inom kemins område, både för studerande och för allmänheten.

Pi-priset har instiftats av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Fri Tanke förlag för att främja populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området.  Priset utgörs av 314 159 kronor och ett förlagskontrakt med Fri Tanke. Syftet med priset är att stimulera forskare att skriva för allmänheten och därmed skapa en fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen.

Till vinnande bidrag 2010 har utsetts Ulf Ellerviks Ond kemi. Motiveringen lyder:

Med stor sakkunskap, lätt handlag, entusiasm och glimten i ögat lär författaren oss vad kemi inte bör användas till. Han lyckas genom detta oväntade grepp inte bara varna för missbruk utan också ta oss med på en roande exposé genom kemins dramatiska historia och fascinerande formelvärld. Med den goda folkbildarens pedagogiska klarhet får han läsaren att förstå den enorma betydelse kemin har och har haft för utvecklingen på snart sagt varje område av det moderna samhällsbygget.

Om Ond kemi

Kemi är inte en ond vetenskap – tvärtom, livet självt består av en rad kemiska processer. Men som så många andra vetenskaper har kemin också en mörkare sida. Här hittar vi droger, gifter, sprängämnen och ond bråd död.

Ond kemi är inte någon receptsamling för giftmördare och mordbrännare. I stället har de mörka aspekterna fått bilda utgångspunkt för en diskussion om vardagens kemi. Ofta med ett uns kulturhistoria och inte sällan med en kärleksfull glimt i ögat. Varför luktar helvetet svavel? Varför ska man inte dricka sauvignon blanc-viner på tigersafari? Hur kan det komma sig att ett ämne som lockar flugor till lik också finns i vissa parfymer? Hur kommer det sig att en rad kända målningar faktiskt är bestrukna med pulvriserad mumie? Kan man dö av att dricka för mycket vatten?

Följ med på en spännande vandring till kemins mörka sida. Resan börjar i helvetet och slutar i himlen.

Om Ulf Ellervik

Ulf Ellervik är född 1969. Han tog examen som civilingenjör 1993 och framlade sin doktorsavhandling 1998. Under två år arbetade Ellervik med professor Peter B. Dervan vid California Institute of Technology. Sedan 2009 är han professor vid Lunds universitet. Under årens lopp har han mottagit flera utmärkelser, som för bästa lärare vid Kemiska institutet i Lund 1998, 2001 och 2008, samt Fabian Gyllenbergs pris 1999. Ellervik är aktuell som samordnare av det nyligen inledda Kemins år. Året ingår i FN:s årtionde för hållbar utveckling och syftet är att öka allmänhetens förståelse för kemi och kemisk kunskaps betydelse för att lösa samhällets problem, till exempel växthuseffekten och råvaruförsörjning när oljan ska fasas ut. År 2011 är det också 100 år sedan Marie Curie fick Nobelpriset.