Två unga forskande läkare blir Wallenberg Clinical Fellows

Två läkare får totalt 7,5 miljoner kronor i anslag för forskning om infektionssjukdomar och återfall vid bröstcancer. Sara Gredmark Russ och Emma Niméus är 2016 års Wallenberg Clinical Fellows.

Syftet med forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows är att stimulera svenska läkares kliniska forskning och att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare. De sökande är disputerade med läkarexamen, verksamma vid kliniker på svenska sjukhus eller inom den svenska primärvården, och har forskaranknytning till svenska universitet. Bakom satsningen står Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Clinical Fellows 2016:

Foto: Markus Marcetic © Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Dr Sara Gredmark Russ är ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet. Hon driver ett nydanande forskningsprojekt där hon undersöker det immunologiska svaret vid fästingburen encefalit, TBE. TBE är en akut virusinfektion som överförs till människa genom bett av infekterade fästingar. Den kan leda till allvarlig hjärninflammation och kan ge upphov till långvariga komplikationer bland annat i form av huvudvärk och koncentrationssvårigheter. I nuläget finns det ingen behandling för TBE, utan endast behandling för själva symptomen. Med hjälp av anslaget hoppas Sara Gredmark Russ få nya insikter om sjukdomens underliggande orsaker vilket kan leda till utveckling av nya specifika behandlingsmetoder.

Foto: Markus Marcetic © Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Dr Emma Niméus är specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Hennes forskning rör de mekanismer som leder till lokalt återfall vid bröstcancer, dvs. återfall i samma bröst. Idag finns inga metoder för att förutsäga risken för lokalt återfall efter kirurgisk behandling av bröstcancer. För att säkerställa att patienten får rätt behandling efter operation, och på så vis undvika lokalt återfall, behövs nya kliniska markörer. I projektet vill Emma Niméus identifiera proteinprofiler som kan knytas till lokalt återfall och möjliggöra en förbättring av den kliniska rutinen.

 

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen av inkomna ansökningar och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tar beslut om vilka sökande som beviljas anslag.

Mer information

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse