Två nya ledamöter invalda i Akademien

Vid sammankomsten den 13 juni valdes två nya ledamöter in i Kungl. Vetenskapsakademiens klass 10, klassen för humaniora och för framstående förtjänst inom vetenskap. Professor Åsa Wikforss och professor Ulf Ellervik har båda varit aktiva i samhällsdebatten inom sina respektive områden; filosofi och kemi.

Ulf Ellervik. Foto: Ingela Fors

Ulf Ellervik är professor i organisk kemi vid Lunds universitet där han leder en forskargrupp som arbetar med kolhydratskemi. Ellerviks forskning fokuserar på cancer och hur en viss typ av  kolhydrater, proteoglykaner, spelar en viktig roll när en vanlig cell muterar och blir en cancercell. Förhoppningen är att genom att förstå hur proteoglykaner och dess beståndsdelar påverkar celler kunna förhindra tillväxten av cancerceller.

Vid sidan av sitt arbete vid Lund universitet har Ellervik också gjort stora insatser som populärvetenskaplig författare. Han har skrivit två läroböcker i organisk kemi på universitetsnivå och en gymnasielärobok i kemi. Hösten 2018 släpps Ellerviks sjunde populärvetenskapliga bok och han har även författat ett femtiotal populärvetenskapliga artiklar i flera tidskrifter. Ellervik har också varit han sommarpratare i P1 och hörts och synts i TV och radio vid ett flertal tillfällen. På så sätt har Ellervik spridit kunskap om och väckt intresse för kemi till både studerande och allmänhet. 

2011 belönades Ellervik med Pi-priset, som delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Fri Tanke förlag, för manuset till boken ”Ond kemi”.

Åsa Wikforss. Foto: Christer Sturmark

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör sig kring språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori. Hon har bland annat publicerat mycket om språk och normer, om begreppsförståelse och om relationen mellan tankeinnehåll och den externa omgivningen. För närvarande skriver hon en bok om självkunskap och deltar i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet om övertygelsers natur (tillsammans med Kathrin Glüer).

2017 kom hon ut med boken ”Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender” där hon undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Wikforss disputerade vid Columbia University i New York.