Två nya ledamöter i akademien

Den 12 september 2007 valde akademien in professor Peter Brzezinski vid Stockholms universitet och professor Tamas Bartfai vid The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA i klassen för kemi (klass IV).

Svensk ledamot:
Peter Brzezinski är professor i biokemi vid Stockholms universitet. Prof. Brzezinski är främst känd för sin forskning om struktur och funktion hos enzymet cytokromoxidas. På senare tid har forskningen kretsat kring cellmembraners betydelse för vätejontransporten i kroppen. Upptäckten har ökat förståelsen för cellernas energiförsörjning och därmed hur mekanismerna bakom mitokondriella sjukdomar kan leda till blindhet eller förlamning.

Utländsk ledamot:
Tamas Bartfai är professor i neurokemi och är för närvarande verksam som ordförande vid avdelningen för neurofarmakologi vid The Scripps Research Institute, La Jolla, Kaliforninen, USA. Prof. Bartfai härstammar från Ungern, och har varit professor i neurokemi vid Stockholms universitet och forskningschef vid Hoffman-La Roche, Basel, Tyskland. Under sin 27-åriga karriär inom fysisk kemi har han bidragit till kunskapen om den molekylära och biokemiska basen till uppfattningsförmåga och feber. Detta har tillämpningar för sjukdomar som depression, Alzhemiers, schizofreni och sömnstörningar.