Två matematiker invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 12 september valdes Ari Laptev, professor vid Kungliga Tekniska högskolan och Imperial College, London, Storbritannien, och Carel Faber, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, in som svenska ledamöter i akademiens klass för matematik.

Ari Laptev är professor i matematik vid Institutionen för matematik, Kungliga Tekniska högskolan och Imperial College, London, Storbritannien samt föreståndare för akademiens Institut Mittag-Leffler. Han disputerade i matematisk fysik vid Leningrads universitet 1978 och kom till Sverige 1987, först till Linköpings universitet och sedan till KTH där han blev professor 1999. Hans forskningsområde är matematisk fysik med fokus på spektralteori som är en gren inom funktionsanalys. Några av hans mest uppmärksammade arbeten handlar om Lieb-Thirrings olikhet i högre dimensioner och begränsningar av konstanten i denna olikhet. Laptev har tidigare varit ordförande i både Svenska och Europeiska matematikersamfundet. Sedan september 2011 är han föreståndare för Institut Mittag-Leffler och chefredaktör för akademiens tidsskrifter Acta Mathematica och Arkiv för matematik.

Carel Faber är professor i matematik vid Institutionen för matematik, Kungliga Tekniska högskolan. Han disputerade vid Amsterdams universitet 1988 och har därefter arbetat flera år i USA, Tyskland och Nederländerna. Faber forskar inom algebraisk geometri och är framförallt uppmärksammad för sitt arbete med snitteorin för modulirum, ett aktivt och centralt område inom matematiken. Begreppet modulirum är ett sätt att beskriva alla kurvor av en viss typ. Hans forskning innefattar också andra områden inom algebraisk geometri, till exempel hans arbeten om linjära banor av plana kurvor och om Siegel och Teichmüller modulära former. Faber mottog Göran Gustafssonpriset i matematik 2007 ”för sina arbeten inom klassisk matematik, i synnerhet om kurvors kohomologi”. Han är också redaktör på akademiens tidsskrift Arkiv för matematik och biträdande redaktör för The American Journal of Mathematics.