Två framstående fysiker nya ledamöter av akademien

Den 11 april 2007 valdes svenska ledamoten Petter Minnhagen, professor i teoretisk fysik vid Umeå universitet, och utländska ledamoten Steven M. Girvin, Eugene Higgins-professor i fysik vid Yale University, USA in i vetenskapsakademiens klass för fysik

Petter Minnhagen är professor i teoretisk fysik vid Umeå universitet. Hans forskning har stor bredd inom den kondenserade materiens fysik samt statistisk fysik. Han har bland annat studerat fasövergångar för supraledare. På senare tid har Minnhagen också inriktat sin forskning på teorin för komplexa nätverk och biologisk fysik – nya snabbt växande och högaktuella forskningsfält som har tillämpningar inom så vitt skilda områden som trafikproblem och systembiologi. Han har ett långt förflutet inom Naturvetenskapliga Forskningsrådet och Vetenskapsrådet samt NORDITA (Nordiska institutet för teoretisk fysik).

Steven M. Girvin är Eugene Higgins-professor i fysik vid Yale University, USA. Hans huvudsakliga forskningsintresse idag gäller att svara på frågan om det är möjligt att bygga en kvantdator. Forskningen rör också kvantfysikalisk mångpartikelfysik och såväl kvantmekaniska som klassiska fasövergångar för atomer som finns i supraledare, magneter och transistorer. Mest känd är Girvin för sina teoretiska insatser om den bråktalskvantifierade Hall-effekten, där han tillsammans med Nobelpristagaren Robert Laughlin var en av de ledande teoretikerna under 1980-talet.