Två framstående forskare invalda i klassen för kemi

Onsdagen den 10 juni valdes två nya ledamöter in i Vetenskapsakademiens klass för kemi: Pär Nordlund, professor i biofysik vid Karolinska Institutet, Solna, och Reiko Kuroda, professor vid Department of Life Sciences, University of Tokyo, Japan.

Foto: Lena Lindgren

Pär Nordlund är professor i biofysik vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB), Karolinska Institutet, Solna. Han är en av Europas ledande forskare inom strukturbiologi, som genom att bestämma den tredimensionella strukturen hos proteiner och karaktärisera dem biokemiskt öppnar nya möjligheter att förstå deras funktion. Området är viktigt för att hjälpa oss att förstå grundläggande livsprocesser. I förlängningen kan forskningen få stor betydelse för utveckling av nya läkemedel och diagnostiska metoder. Nordlund deltar i fyra stora EU-stödda forskningsprojekt och arbetar aktivt för ett utvecklat samarbete mellan universitet och industri. Han är vetenskaplig koordinator för den svenska delen av ett internationellt konsortium i strukturgenomik.

Reiko Kuroda är professor vid Department of Life Sciences, University of Tokyo, Japan. Hennes främsta forskningsprojekt studerar kiralitet inom både det organiska och oorganiska området.  Kiralitet är en spegelsymmetri som återfinns på alla nivåer i naturen, såväl hos kristaller och molekyler som hos komplexa levande organismer.

 

 

 

Mer information

Pär Nordlund, Karolinska Institutet
Kuroda Research Group, University of Tokyo