Tre yngre forskare får arrangera konferenser

Genom ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Ragnar Söderbergs stiftelse får tre yngre forskare, vars forskningsprojekt finansieras av stiftelsen, möjlighet att arrangera varsin vetenskaplig konferens vid Vetenskapsakademien.


Från vänster: Alexander Pietras, Heather Fors och Julian Nowag

Avsikten med satsningen, som är helt ny, är att ge de svenska forskarna möjlighet att arrangera en vetenskaplig konferens med internationellt erkända talare. Ett särskilt fokus ligger på forskare som är relativt tidigt i karriären. En förhoppning är att på det här sättet främja forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte mellan internationellt erkända forskare och yngre svenska forskare.

Granskades av ledamöter

Forskare som tidigare fått finansiering av Ragnar Söderbergs stiftelse uppmanades under hösten 2023 att skicka in förslag på konferensprogram. De granskades av ledamöter vid Kungl. Vetenskapsakademien. Stiftelsens styrelse beslutade sedan att bevilja tre av konferensförslagen.

De tre forskare som får möjlighet att arrangera varsin konferens i Vetenskapsakademiens lokaler i Stockholm är:

Alexander Pietras, medicin (Lunds universitet)
Läs mer om hans forskning på stiftelsens webbplats

Heather Fors, ekonomi (Göteborgs universitet)
Läs mer

Julian Nowag, rättsvetenskap (Lunds universitet)
Läs mer

Konferenserna vid Vetenskapsakademien kommer att genomföras under 2025-2026 och ämnena spänner från tumörbiologi över beteendeekonomi till konkurrensrätt och familjeföretagande. Mer information om de enskilda konferenserna kommer att publiceras under evenemang på Vetenskapsakademiens webbplats när det närmar sig.