Tre Uppsalaforskare belönas av akademien

Tre forskare från Uppsala universitet tilldelas priser för sina insatser inom matematik, medicin och astronomi.

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 11 februari att:

Edlundska priset 2015

på 50 000 kr tilldelas Anders Karlsson, Matematiska institutionen, Uppsala universitet och Université de Genève, Schweiz,

”för hans viktiga och nyskapande arbeten i ergodteori och teorin för dynamiska system med geometriska tillämpningar”.

Kontaktuppgifter
Tel: 018-471 32 13, e-post: anders.karlsson@math.uu.se

Anders Karlsson, Uppsala universitet

Priset kommer delas ut vid allmän sammankomst 16 december 2015.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2015

på 150 000 kr tilldelas Per Westermark, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet,

”för sina viktiga upptäckter rörande amyloidos, dess struktur och koppling till sjukdom”.

Kontaktuppgifter
Tel: 018-471 48 19, e-post: per.westermark@igp.uu.se

Per Westermark, Uppsala universitet

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2015.

Wallmarkska priset 2015

på 50 000 kr tilldelas Paul Barklem, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet,

”för hans nydanande kvantfysikaliska analys av stjärnspektra resulterande i precisionsmätningar av grundämneshalter i stjärnor, särskilt Vintergatans äldsta stjärnor”.

Kontaktuppgifter
Tel: 018-471 59 81, e-post: paul.barklem@physics.uu.se

Paul Barklem, Uppsala universitet

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2015.