Tre unga läkare antagna till forskningsprogrammet Wallenberg Clinical Fellows

Wallenberg Clinical Fellows syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning samt att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare.

Forskningsprogrammet innebär ett treårigt anslag och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

2017 års Wallenberg Clinical Fellows:

Petter Brodin. Foto: Markus Marcetic © KAW/Kungl. Vetenskapsakademien

Petter Brodin, ST-läkare i barnmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskargruppsledare vid SciLifeLab och Karolinska Institutet.

Petter Brodins forskning handlar om hur nyfödda barns immunsystem formas av miljöfaktorer som bakterier, virus och födoämnen. Tillsammans med sin forskargrupp har han utvecklat en helt unik experimentell metod som bygger på en ny provtagningsmetod. Genom att kombinera den med den allra senaste metodiken för cellanalys kan de från bara några droppar blod skaffa sig en bild av alla vita blodkroppar och deras funktion.

Med den nya kunskapen hoppas man bättre kunna identifiera nyfödda barn med ökad risk för svåra infektioner och på sikt optimera omhändertagandet av alla barn för att de ska få bästa möjliga start i livet. Metoden gör det också möjligt att förhindra en felaktig reglering av deras immunsystem och minimera risken för immunologiska sjukdomar som allergi, astma och autoimmunitet senare i livet.

 

 

 

Marcus Carlsson, Foto: Markus Marcetic © KAW/Kungl. Vetenskapsakademien

Marcus Carlsson, docent och överläkare vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin vid Lunds universitet.

Marcus Carlsson vill med sin forskning etablera ett nytt forskningsfält i Sverige: datormodellering av medfödda hjärtfel. Genom att använda patientspecifik bildinformation från MR, magnetisk resonanstomografi, kommer forskarna via en datormodell kunna förutsäga resultatet av kirurgi- eller kateterbehandling.

Tack vare metoden ges möjligheter att utveckla kirurgin av barn med medfödda hjärtfel.
I dagsläget är modellerna utvecklade för vänster kammare men patienter med medfödda hjärtfel har framförallt högersidig hjärtsvikt. Mekanismerna för högersidig hjärtsvikt är mindre klarlagd jämfört med vänstersidig svikt.

 

 

 

 

 

Carl Sellgren Majkowitz. Foto: Markus Marcetic © KAW/Kungl. Vetenskapsakademien

Carl Sellgren Majkowitz, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri.

Carl Sellgren Majkowitz vill tillsammans med sin forskargrupp på Karolinska Institutet ta fram en ny behandling för personer som lider av schizofreni och bipolära syndrom som inte ger lika mycket biverkningar som nuvarande behandlingar. Förhoppningen är att de nya läkemedlen ska kunna sättas in tidigare i sjukdomsförloppet innan mer bestående skada skett på hjärnan.

Forskargruppen har utvecklat cellulära modeller, baserade på enkla blodprover och hudbiopsier, där man i provrör kan mäta elimineringen av synapser hos en specifik patient. Vanligtvis börjar nedbrytningen av synapserna i hjärnan under de senare tonåren. Man har sedan länge spekulerat i att processen skulle vara accelererad hos patienter med psykossjukdomar och förklara det minskade antalet synapser som man har observerat hos dessa patienter.

Elimineringen av synapser kontrolleras av mikroglia, hjärnans immunceller. Forskargruppens fokus är att påverka aktiviteten hos dessa celler.