Tre nya ledamöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 november valdes Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik vid Uppsala universitet, in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap. Emmanuelle Charpentier, professor i mikrobiologi och Director vid Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Tyskland, och Abdel El Manira, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, valdes in i akademiens klass för biologiska vetenskaper.

Klassen för astronomi och rymdvetenskap

Svensk ledamot

Nikolai Piskunov är professor i observationell astrofysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Hans forskning rör sig inom både experimentell och teoretisk astronomi och han har också lett omfattande internationella projekt för sammanställning och bestämning av grundläggande atomära och molekylära fysikaliska data. Piskunov har arbetat med konstruktion av avancerade spektrometrar för studier av stjärnspektra i hög upplösning och spektropolarimetri, en metod för att analysera atmosfären hos himlakroppar genom att undersöka polariserat ljus som studsar mot dem. Dessa instrument har han sedan använt för analys av stjärnors atmosfärer och magnetfält. Han har också utvecklat numeriska metoder för bland annat analys av stjärnspektra och beräkning av strålningstransport i 3D. 2012 beviljades han projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att studera exoplaneters atmosfär, planeter som ligger utanför vårt solsystem.

Nikolai Piskunov, Uppsala universitet

Klassen för biologiska vetenskaper

Utländska ledamöter

Emmanuelle Charpentier är professor i mikrobiologi och Director vid Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Tyskland. Hennes forskning kretsar kring frågor om hur patogena bakterier kan anpassa sig till värdorganismens immunförsvar, om de molekylära mekanismer som bidrar till antibiotikaresistens, mikroorganismers förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd och om de olika mekanismer som initierar sjukdomsutveckling hos Gram-positiva bakterier. Tillsammans med sitt forskarteam vid Umeå universitet har Charpentier lyckats klarlägga molekylära komponenter och mekanismer över de bakteriella immunförsvaret då även bakterier kan bli sjuka via angrepp från virus eller via DNA från andra bakterier. Som skydd mot dessa infektioner har bakterierna utvecklat en sorts ”molekylär sax”, det så kallade CRISP-Cas9-systemet, vilket möjliggör att de kan avlägsna främmande genetiskt material. Charpentier och hennes forskargrupp har även visat att specifika gener kan ändras med hjälp av CRISP-Cas9-systemet, en teknik som numera används som ett molekylärt verktyg världen över i syfte att behandla genetiska sjukdomar. För dessa upptäckter har Charpentier belönats med bland annat Breakthrough Prize in Life Sciences och Göran Gustafssonpriset.

Emmanuelle Charpentier, Max Planck Society

Abdel El Manira är professor i Neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han är internationellt ledande inom analysen av hur nervsystemet styr motoriken och speciellt hur de olika neuronala nätverken fungerar på molekyl-, cell- och synapsnivå. Hans forskning överbryggar alla steg från den molekylära och cellulära nivån till nätverk och beteende. Hans forskningsområde kan betecknas som neurobiologi, the cellular bases of behaviour. Han har också bidragit med avgörande kunskaper om mekanismerna för plasticitet inom de neurala nätverk som styr lokomotion. Hans studier har påvisat den logiska uppbyggnaden av de molekylära kontrollsystem som reglerar aktiviteten på cell- och synapsnivå och hur de initierar plastiska förändringar i ryggradsnätverken, arbeten som han har publicerat tidskrifter som Nature Neuroscience, Neuron, PNAS och Journal of Neuroscience. Al El Manira disputerade i 1992 och har sedan Postdoc på KI fortsatt sin forskning i Sverige. El Manira utsågs till professor vid Karolinska Institutet 2005 och Distinguished Professor vid KI 2010. Han är invald i Marockos vetenskapsakademi.

Abdel El Manira, Karolinska Institutet