Tre nya ledamöter invalda i Akademien i september

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 september valdes Ericka Johnson vid Linköpings universitet in som svensk ledamot i Akademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap. Linda Tacconi vid Max Planck Institutet för utomjordisk fysik och Takehiko Kitamori vid Tokyo universitet valdes in som utländska ledamöter i klassen för astronomi och rymdvetenskap respektive klassen för tekniska vetenskaper.

Klassen för för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Svensk ledamot

Ericka Johnson. Foto: Charlotte Perhammar

Ericka Johnson är professor i genus och samhälle vid Institutionen för Tema, Tema Genus, Linköpings universitet. Hennes forskning bedrivs inom flera tvärvetenskapliga fält som kombinerar humaniora och samhällsvetenskap vid studier av medicin- och ingenjörsvetenskap. Hon har främst forskat om medicinsk teknik i relation till synen på kroppen och utifrån framförallt genusteoretiska och kunskapssociologiska perspektiv. Under senare år har Johnson bland annat lett två projekt; Medicin som identitetsskapare, om läkemedel och subjektiva uppfattningar om hälsa och Den åldrande prostatan, som utforskat hur prostatan förstås och uppfattas i olika sammanhang. Från 2020 leder hon projektet The ethics and social consequences of AI & caring robots om hur man skapar tillit och empati i mötet mellan människa och robot. Ericka Johnson har tidigare varit ledamot av Sveriges unga akademi.

Ericka Johnson, Linköpings universitet

Klassen för astronomi och rymdvetenskap

Utländsk ledamot

Linda Tacconi. Foto: ESO/M. Zamani

Linda Tacconi är en senior forskare vid Max Planck Institutet för utomjordisk fysik i Garching, Tyskland. Hon har som astronom hjälpt till att ge oss helt nya grundläggande insikter om hur stjärnor och galaxer skapas och utvecklas över tid, särskilt unga galaxer i det tidiga universum. Hon arbetar med millimeter och submillimeter interferometri, en observationsmetod där upplösningen ökar genom att kombinera det ljus som tas emot av två eller fler teleskop. På det sättet är det möjligt för astronomer att studera himlakroppar på mycket större detaljnivå än tidigare. I jakten på ny kunskap om galaxer, svarta hål och stjärnbildning använder hon sig dessutom av högupplöst bildspektroskopi med hjälp av infrarött ljus. Ett sätt att lära sig mer om hur stjärnor bildas är att studera de enorma moln av gas och damm som upptar en stor del av rymden mellan stjärnorna. Linda Tacconi är delegat av ESO Council (Europeiska sydobservatoriet) samt sitter i styrelsen för ALMA (The Atamaca Large Millimeter/submillimeter Array) och i IRAM Scientific Advisory Committee (Institut de Radioastronomie Millimétrique). Hon doktorerade i astronomi 1988 vid University of Massachusetts och har arbetat vid Max Planck Institutet sedan 1991. År 1999 blev hon chef över den grupp som arbetar med observationer med hjälp av just millimeter och submillimeter interferometri och infrarött ljus.

Linda Tacconi, Max Planck Institutet för utomjordisk fysik

Klassen för tekniska vetenskaper

Utländsk ledamot

Takehiko Kitamori. Foto: Dr Yutaka Kazoe

Takehiko Kitamori är professor vid institutionen för tillämpad kemi vid Tokyo universitet. Kitamori inledde sina forskningsstudier inom kärnfysik och teknologi vid Energy Reasearch Laboratory of Hitachi Ltd. där han senare inriktade sig mer mot analytisk kemi. 1989, efter avlagd doktorsexamen, lämnade Kitamori Hitachi för en tjänst som Assistant professor vid Tokyo universitet och fokuserade sin forskning på kemisk analys i mikroskala. Kitamori är en världens ledande forskare inom lab-on-a-chip-teknik, en teknik som gör det möjligt att integrera flera laboratoriefunktioner i en enda integrerad krets (ett chip) som kan vara bara några millimeter stor. Tekniken gör det möjligt att undersöka till exempel extremt små vätskevolymer. Kitamoris forskningsgrupp har bland annat utvecklat ett nytt lasermikroskop med termisk lins (Thermal Lens Microscope, TLM) som gör det möjligt att mäta förekomsten av ensiklda molekyler i ett prov och på senare tid har han blivit ledande inom utvecklingen av lab-on-a-chip-teknik i nanoskala som kommer möjliggöra analys av molekylära profiler i enskilda celler.

Takehiko Kitamori, University of Tokyo