Tre nya ledamöter i akademien

Under februari och mars 2007 valde akademien in tre framstående forskare. En i klassen för astronomi och rymdvetenskap samt två i klassen för medicinska vetenskaper.

I klass II (Astronomi och rymdvetenskap) invaldes

Hans Olofsson, professor i astronomi vid Stockholms universitet och sedan 2005 direktör för Onsala Rymdobservatorium – Sveriges nationella anläggning för radioastronomi. Han studerar de processer som påverkar stjärnors livscykel, från deras uppkomst i kosmiska gasmoln fram till deras död då bränslet tar slut. Syftet är att förstå denna utveckling som majoriteten av alla stjärnor i universum följer samt den inverkan den har på galaxernas kemiska evolution.

I klass VII (Medicinska vetenskaper) invaldes

Göran K. Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet. Hans forskning rör samspelet mellan immunsystem och blodkärl och uppkomsten av åderförkalkning (ateroskleros). 1985 gjorde han den banbrytande upptäckten att åderförkalkning innehåller inflammatoriska element och har senare visat att skyddande immunsvar motverkar sjukdomsprocessen. Göran är ledamot och tidigare ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

Hans-Olov Adami, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet. Han beskrivs som en av förgrundsgestalterna inom svensk forskning på området medicinsk epidemiologi. Ett huvudområde under hela karriären har varit bröstcancer och bröstcanceretiologi men också prostatacancer och cancer i livmoderhalsen. Genom att på ett innovativt sätt utnyttja hälso- och befolkningsregister i sin forskning har han genom serier av studier kunnat tillföra nya kunskaper om både kliniska förlopp, riskfaktorer och effekten av skilda terapier vid olika cancerformer.