Tre forskare prisas för viktig forskning

Flormanska belöningen går i år till en forskare som har upptäckt att tandens mjuka delar har ett oväntat ursprung. Sture Centerwalls pris går till en eldsjäl inom miljöövervakning och studier av bland annat rovfåglars flyttningsmönster. Årets Arnbergska pris tilldelas en forskare som i sin framstående avhandling Legitimacy for Sale: Constructing a Market for PR Consultancy, analyserar en mycket aktuell samhällsföreteelse.

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 8 april att:

 

Flormanska belöningen 2015

på 25 000 kronor tilldelas Igor Adameyko, Karolinska institutet,

”för hans banbrytande studier vad gäller tandens organogenes och tillväxt”.

Presentation på Karolinska Institutets hemsida.

Flormanska belöningen ges för en tryckt avhandling över ett fysiologiskt eller anatomiskt ämne.

 

Sture Centerwalls pris 2015

på 30 000 kronor tilldelas Nils Kjellén, Lunds universitet,

”Nils Kjellén är en eldsjäl när det gäller miljöövervakning och forskning som ger viktig kunskap till naturskyddsarbetet, och han uppvisar stor skicklighet i långsiktiga och krävande fältstudier”.

Presentation på Lunds universitets hemsida.

Sture Centerwalls pris är en belöning till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige.

 

Arnbergska priset 2015

på 50 000 kronor tilldelas Anna Tyllström, Uppsala universitet,

”för hennes framstående avhandling i företagsekonomi, Legitimacy for Sale: Constructing a Market for PR Consultancy”.

Presentation på Uppsala universitets hemsida.

Arnbergska priset är en belöning för något gott arbete i någon av de tekniska, ekonomiska eller statistiska vetenskaperna.