Tre forskare belönas av akademien

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Edlundska priset 2017 till Professor Kenneth Wärnmark, Lunds universitet, Wallmarkska priset 2017 till Professor Ulf Nilsson, Lunds universitet och Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2017 till Professor Thomas Schön, Uppsala universitet.

Edlundska priset 2017

Kenneth Wärnmark. Foto: Lunds universitet

På 30 000 kronor tilldelas Kenneth Wärnmark, Lunds universitet ”för hans genombrott inom forskning kring järn-baserade sensitorer för färgämnessolceller”

Priset kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 8 november 2017.

Kenneth Wärnmark, Lunds universitet

 

 

Wallmarkska priset 2017

Ulf Nilsson. Foto: Lunds universitet

På 30 000 kronor tilldelas Professor Ulf Nilsson, Lunds universitet ”för hans forskning kring molekylär igenkänning av syntetiska substanser och naturliga biomolekyler som förenar fundamentala frågeställningar på molekylär nivå med kandidatstudier för nya läkemedelssubstanser”

Priset kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 8 november 2017.

Ulf Nilsson, Lunds universitet

 

 

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2017

Thomas Schön. Foto: Uppsala universitet

På 200 000 kronor i forskningspris och 75 000 kronor till ett symposium/workshop tilldelas Professor Thomas Schön, Uppsala universitet ”för väsentliga bidrag till olinjär identifiering och partikelfilter”

Priset kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 8 november 2017.

Thomas Schön, Uppsala universitet