Tolv av Sveriges främsta yngre forskare får akademiens forskartjänster

Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan akademien erbjuda tolv av de främsta yngre forskarna i Sverige forskartjänster inom naturvetenskap och teknik under fem år. Detta ska ge dem möjlighet att ägna en större del av sin tid åt forskning.

Forskarna ska vara verksamma vid svenska universitet och högskolor men får forska utomlands under del av tiden. Akademien har också tjänster finansierade av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, Tobias Stiftelsen samt Stiftelsen Acta Oncologica, och i dag har sammanlagt drygt 60 framstående forskare anställning genom dessa tjänster. Konkurrensen är hård och de som valts ut bland årets sökande till de Wallenberg-finansierade tjänsterna är:

Matematik
Julius Borcea
, 40 år, Matematiska institutionen, Stockholms universitet: Stabilitetsfenomen i matematik och statistisk mekanik.
Anders Karlsson, 35 år, Institutionen för matematik, Kungliga Tekniska högskolan: Slumpvandringar –  från talteori till geometri av mångfalder.

Astronomi
Göran Östlin
, 39 år, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet: Galaxernas uppkomst och utveckling –  ledtrådar från studier av galaxer i det avlägsna universum och i Vintergatans närhet.

Fysik
Egor Babaev, 34 år, Statistisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan: Ovanliga kvantvätskor.
Jan Conrad, 35 år, Kosmologi, partikelastrofysik och strängteori, Stockholms universitet: Vad är mörk materia?
Ludvig Edman, 40 år, Institutionen för fysik, Umeå universitet: Funktionell organisk elektronik.

Kemi
Maria Falkenberg
, 39 år, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet: Kopiering och underhåll av det mitokondriella genomet i humana celler.

Geovetenskaper
Raimund Muscheler
, 37 år, Geologiska institutionen, Lunds universitet: Kosmogena radionuklider i naturliga arkiv – viktiga ledtrådar till orsaker och mekanismer bakom klimatförändringar.

Biologi
Peter Savolainen
, 41 år, Gene Technology, Kungliga Tekniska högskolan: Hundens genetiska historia: beskrivning av hundens ursprung (hur och av vem vargen tämjdes) och påföljande migration, varg-inkorsning och utveckling av utseende och beteende.
Åsa Strand, 38 år, Fysiologisk botanik, Umeå universitet: Hur kommunicerar organellerna med cellkärnan?

Medicin
Per Svenningsson
, 39 år, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet: Receptordynamik vid neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd.

Teknik
Tomas Akenine-Möller
, 37 år, Institutionen för datavetenskap, Lunds universitet: Fotorealism i realtid.