Tage Erlanders pris till synteskemist

Armando Córdova får priset för sina studier av asymmetrisk katalys med hjälp av bland annat aminosyror. Resultaten kan också ge ledning till hur de första livsprocesserna på jorden uppstått.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik, på 100.000 kr, samt 50.000 kr för anordnandet av ett symposium till:

Docent Armando Córdova, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet

”för hans insatser inom synteskemin där han genom användning av organiska molekyler som katalysatorer visat att höga enantiomeröverskott kan erhållas i många olika kemiska reaktioner”

Katalysatorer, kometer och det tidiga livet på jorden
Armando Córdova arbetar inom området synteskemi. I hans forskning byggs kemiska föreningar med hjälp av energibesparande hjälpmolekyler, s.k. katalysatorer. Bara de föreningar som får atomerna arrangerade på rätt sätt fungerar för vissa ändamål – ungefär som en högerhandske måste vara utformad för höger hand, medan dess spegelbild vänsterhandsken inte passar. Att kunna framställa föreningar med rätt arrangerade atomer och inte deras spegelbild är mycket viktigt inom så skilda områden som smaksättning av livsmedel, konstruktionen av plasmaskärmar och framställningen av verksamma substanser i läkemedel.

Några katalysatorer Córdova arbetat mycket med är vanliga aminosyror, byggstenarna i proteiner. Dessa aminosyror kan förekomma i en oren blandning av spegelbilder. Córdova har överraskande kunnat visa att det genom att använda ett litet överskott av en av spegelbilderna i denna orena blandning går att framställa föreningar som uteslutande förekommer i en viss struktur och inte dess spegelbild.

Kometer som träffar jorden innehåller ibland aminosyror som har ett litet överskott av en av dess spegelbilder. Detta lilla överskott har nu blivit visat att vara tillräckligt för att framställa biologiskt viktiga föreningar med hög andel av en av dess spegelbilder. Därför skulle denna blandning kunnat vara med om att starta de första livsprocesserna på jorden.

———————-
Prissumma: 100 000 kr + 50 000 kr för anordnandet av ett symposium. Priset överlämnas vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars.