Tage Erlanders pris till Emil Björnson

Vid Akademiens ordinarie sammankomst den 9 februari beslutades att Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2022 tilldelas Emil Björnson, professor vid Institutionen för datavetenskap, KTH.

Emil Björnson tilldelas priset med motiveringen ”för hans visionära och klargörande forskning på MIMO-antennteknik för trådlös kommunikation”.

Priset består av 200 000 kr i personligt pris och 75 000 kr till ett symposium.

Professor Emil Björnson