Fysiker tilldelas pris av akademien

Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 januari att tilldela Johanna Rosén, Tage Erlanders pris 2015 för hennes betydelsefulla vetenskapliga insatser.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2015 (fysik)

på 200 000 kr i forskningspris och 75 000 kr för ett symposium tilldelas Johanna Rosén, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet,

”för hennes insatser inom plasmabaserad yt- och materialdesign som innefattar både teoretiska och experimentella metoder, där hon grundat en unik forskningsmiljö med en stark profil inom både grundforskning och tillämpad forskning”.

Kontaktuppgifter
Tel: 013 285 793, e-post: johro@ifm.liu.se

Johanna Rosén, Linköpings universitet

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2015.