Synpunkter beträffande ”Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden”

Vetenskapsakademien har lämnat synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens redovisning av Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden.

Vetenskapsakademien anser att uppdraget är väl genomfört. Myndigheten gör i redovisningen en omfattande genomgång av dels den historiska bakgrunden till dagens regler för bottentrålning, och dels pågående myndighetsarbete för att minimera skador av bottentrålning.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.