Sverige ska bli bäst i matematik

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Den gemensamma plattformen och navet för satsningen blir Vetenskapsakademiens forskningsinstitution Institut Mittag-Leffler i Stockholm. Institutet har en central roll för svensk matematik och räknas till ett av de tio bästa i världen.

Svensk matematikforskning har en stark tradition men har under de senaste decennierna tappat internationell mark. Trots larmrapporter om skolmatematiken finns det många duktiga svenska studenter av god internationell klass som vill satsa på en forskarutbildning inom matematik. Dessutom finns en stor efterfrågan på forskarutbildade matematiker från såväl akademin som näringslivet. Stiftelsen satsar nu upp till 200 miljoner kronor under en sexårsperiod för att ytterligare utveckla svensk matematikforskning.

– Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Sverige hävdar sig fortfarande väl i den internationella konkurrensen, men tillhör inte den absoluta toppen inom matematikforskning. Det är framför allt bredden på den riktigt höga kompetensen med världsledande experter i ett flertal områden som saknas.

– För att återta en topposition behövs en bred och genomgripande satsning. Fler svenska postdoktorer ska exempelvis få möjlighet att arbeta utomlands. Genom att vistas i starka miljöer som spänner över ämnets alla områden ges de en bredare bild av matematiken. De får även ett bra och viktigt internationellt kontaktnät som är av stor betydelse under hela karriären, säger Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

– Totalt omfattar programmet medel för 24 utresande svenska postdoktorer samt internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer och 25 gästprofessorer till Svenska institutioner. Programmet omfattar även ett stöd på 40 miljoner kronor till Institut Mittag-Leffler, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

I samband med pressmeddelandet har även en debattartikel publicerats i Svenska Dagbladet/Brännpunkt.