Svenska forskare belönas

Sex svenska forskare belönas med priser från Kungl. Vetenskapsakademien. Priserna delas ut för forskningsinsatser inom olika vetenskapsgrenar och i år inbegrips exempelvis forskning rörande klimatförändringar, bröstcancer och bildanalys.

Edlundska priset, 150.000 kr
Gunilla Borgefors
, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet,
”för betydande insatser inom bildanalys med digitala metoder innefattande såväl utvecklandet av nya metoder som specifika tillämpningar”.

Wallmarkska priset, 150.000 kr
Johan Åqvist,
Uppsala universitet
”för betydelsefulla teoretiska studier av dynamik av makromolekyler och dess funktionella betydelse”.

Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik, 100.000 kr, samt 50.000 kr för anordnandet av ett symposium
Christian Azar, professor i energi och miljö, Chalmers tekniska högskola
”för hans sätt att kombinera forskning inom klimatfrågor med förmåga att föra ut sina resultat till allmänhet, näringsliv och beslutsfattare”.

Hilda och Alfred Erikssons pris, 100.000 kr
Thomas Helleday
, Stockholms universitet
”för studier av poly (ADP-ribos) polymeras och homolog rekombination – studier som kan förväntas bli av stor betydelse för framtida cancerbehandling”.

Arnbergska priset, 100.000 kr
Peter Unsbo
, Kungliga Tekniska högskolan
”för hans tvärvetenskapliga forskning, utveckling och utbildningsinsatser som skapat ny kunskap och nya metoder att förbättra synen för människor med nedsatt ögonfunktion”.

Sture Centerwalls pris, 20.000 kr
Martin Tjernberg
, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
”för hans mångåriga och hängivna arbete till gagn för Sveriges ryggradsdjur, särskilt dess fågelfauna”.

Priserna delas ut vid akademiens högtidsdag 31 mars 2007.
(Sture Centerwalls pris delas ut i samband med akademiens sammankomst den 11 april)

Under högtidsdagen 2007 utdelades också

Äldre Linnémedaljen i guld
till Karl-Göran Mäler ”för hans forskningsinsatser inom ekologisk ekonomi och för hans arbete med att leda och utveckla Beijerinstitutet” samt
Tore Frängsmyr ”för hans insatser för Akademien och särskilt för hans arbete med att skapa och leda KVA:s institution Centrum för vetenskapshistoria 1988 – 2006”.

Stora Linnémedaljen i silver
till Sigurd Fries ”för hans mångåriga akribiska forsknings- och ederingsarbete kring Linnés resedagbok Iter Lapponicum”.

Stora Linnémedaljen i guld
till Mats Thulin ”för hans arbete med Flora Somalia”.