Svenska forskare belönas för forskningsinsatser

Fyra svenska forskare hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sina forskningsinsatser inom kvantkaos hos atomer, nanofysik, högklassig kombinatorik samt populationsgenetik och evolutionär anpassning hos träd.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2008, 150 000 kr, fördelat på 100 000 kr i forskningsanslag och 50 000 kr till ett symposium/workshop,
till docent PÄR K. INGVARSSON, Umeå universitet, ”för hans remarkabla förmåga att i sin forskning kombinera och återkoppla teoriutveckling med empiriskt arbete”.

Priset utdelas vid akademiens högtidsdag den 31 mars.

Edlundska priset 2008, 100 000 kr,
till docent PÄR KURLBERG, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm,
”för hans arbeten inom talteorin med anknytning till matematisk fysik och dynamik, speciellt studiet av så kallat kvantkaos”.

Priset utdelas vid akademiens högtidsdag den 31 mars.

Wallmarkska priset 2008, 100 000 kr,
till professor DAVID HAVILAND, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, ”för hans rön beträffande utveckling av mesoskopisk fysik”.

Priset utdelas vid akademiens högtidsdag den 31 mars.

Strömer-Ferrnerska belöningen 2008, 30 000 kr,
till filosofie doktor JAKOB JONSSON, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, ”för hans viktiga insatser inom enumerativ och topologisk kombinatorik”.

Priset utdelas vid akademiens allmänna sammankomst den 9 april.