Svante Lindqvist blir ny preses vid Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin sammankomst 17 december att välja professor Svante Lindqvist, chef för Nobelmuseet, till preses för akademien för tiden 1 juli 2009–30 juni 2012.

Preses är akademiens främste företrädare. Preses leder akademiens sammankomster och biträds av tre vice presides, alla valda till sina förtroendeuppdrag för en viss tid. Tillsammans med den heltidsanställde ständige sekreteraren utgör de akademiens presidium. Kungl. Vetenskapsakademiens förste preses var Carl von Linné.

Svante Lindqvist, född 1948, har varit professor i teknikhistoria vid KTH och har den ovanliga kombinationen av civilingenjör i teknisk fysik och fil. dr i idé- och lärdomshistoria. Han har varit gästforskare vid University of California-Berkeley och Fellow vid Churchill College i Cambridge samt gästprofessor vid University of Pennsylvania och Massachusetts Institute of Technology (MIT).

År 1998 blev Svante Lindqvist chef för det nyinrättade Nobelmuseet som invigdes i Börshuset i Stockholm 2001. Museet bedriver en aktiv internationell verksamhet. Dess första utställning ”Människor, miljöer och kreativitet” har visats på 14 orter runt om i världen. En ny utställning om Alfred Nobel visas just nu i Paris och går i vår vidare till St. Petersburg.

Svante Lindqvist är ledamot av flera akademier, förutom Kungl. Vetenskapsakademien också Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Historie Vitterhets och Antikvitets Akademien.

– Jag skall bidra till akademiens arbete att stödja svensk forskning. Det är extra viktigt i en tid när respekten för vetenskapligt grundad kunskap minskar; i en tid när vidskepelse som till exempel kreationism breder ut sig och när vi översvämmas av ytlig och osaklig information på nätet, säger Svante Lindqvist inför det nya hedersuppdraget.