Stöd för att den vietnamesiske ingenjören Nguyen Ngoc Anh skall friges

Kommittén för mänskliga rättigheter uppmanar ledare i Vietnam att släppa Nguyen Ngoc Ahn, som har suttit fängslad sedan augusti 2018, och att han i väntan på frigivning behandlas enligt FN:s minimiregler för behandling av fångar.

Läs brevet