Söderbergs forskningsprofessur i medicin tillsatt

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning till Nils-Göran Larsson vid Karolinska Institutet. Larssons forskningsinriktning har hittills legat inom studiet av mitokondrier.

Funktionen hos dessa cellens energiproducerande ”kraftstationer”
har en avgörande betydelse för livsprocesserna.

Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, möjliggör forskning på heltid i 5 år.

Motiveringen till utnämningen lyder:
”Nils-Göran Larsson är 48 år gammal, specialistkompetent läkare i pediatrik och professor i mitokondriell genetik vid Karolinska Institutet. Nils-Göran Larsson har ägnat hela sin karriär till att studera mitokondrier och använt sig av modern metodologi inom den molekylära biologin till att dissekera fram funktioner hos denna viktiga organell och deras relevans för sjukdom. I sitt forskningsprogram syftar Larsson till att skapa den molekylärmedicinska plattform som ska göra det möjligt att förstå sambandet mellan specifika mitokondriella mutationer och de många sjukdomar som associeras med mitokondriell dysfunktion.”

Anslagsbelopp: 2 miljoner kronor per år i 5 år, dvs 10 miljoner kronor totalt, vilket täcker egen lön och ett årligt driftsanslag.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.