Småländska ”Aktiestinsen” donerar del av sin aktieförmögenhet till Kungl. Vetenskapsakademien

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson donerar 30 procent av sin aktieportfölj för forskning och till utbildningssystemets fromma. Värdet motsvarar ca 28 miljoner kronor i dagens värde. Stiftelsens namn blir: Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse.

Ändamål
Stiftelsens ändamål är att årligen efter ansökan ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, 92 år, började jobba på SJ 1940 som stationsföreståndare i småländska Malmbäck utanför Nässjö. Fyra år senare började han intressera sig för aktier. Efter några bra affärer, som blev uppmärksammade i pressen, fick Lennart smeknamnet Aktiestinsen. År 1980 hade han fått ihop sin första miljon och idag uppgår hans aktieportfölj till cirka 100 miljoner kronor.

Presskonferens hålls onsdagen den 3 september 2008.
Plats: Förmaket, KVA, Frescaticägen 4A, Stockholm.
Tid: Kl. 11:20-ca 12:00.

Välkommen!